ANBI-INFORMATIE 

Naam 
Stichting Parkinsoncafé Midden Brabant
KvK - nummer 
56703333 

Contactgegevens 
Postadres: Jan van de Louw
Toversebeek 14
5032 CT Tilburg
Email: info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl
Info: www.parkinsoncafemiddenbrabant.nl 

Bestuur
Pieter Maas voorzitter
Chris Dielissen penningmeester
Jan van de Louw secretaris

Teamsamenstelling 
Geert Maes
Louise Dielissen
Maria Janssen
Frans Janssen
Cockie Maas
Jeanne Maes

Doelstelling
Stichting Parkinsoncafé Midden Brabant  heeft als doel een maandelijks terugkerende ontmoetingsplek te zijn voor mensen met de ziekte Parkinson, hun partners, maar ook familie, mantelzorgers en andere belangstellenden.
Daarbij gaat het om informatie over allerlei aspecten met betrekking tot de ziekte, ook lotgenotencontact is hierbij een zeer belangrijk gegeven. Dit alles gecombineerd met ontspanning in een informele sfeer. 

Bijeenkomsten
Elke 4de woensdagmiddag van de maand, steeds van 14.00 uur tot 16.00 uur, is Parkinsoncafé Midden Brabant uw gastheer in locatie De Financiën, Kasteellaan 29,  5175BC Loon op Zand.

Geplande Activiteiten 2019
Januari Nieuwjaarsbijeenkomst
Februari Switch 2 Move
Maart Hulpmiddelen met o.a  De Alinker 
April De Mantelzorger
Mei De Geriater
Juni Jeu de Boules toernooi
Juli De Notaris
Augustus Bezoek aan het Gilde Sint Ambrosius in Loon op Zand!
September  Initiatief nemen! o.l.v.Hans Michgelsen
Oktober Geen Bijeenkomst
November Slaapstoornissen bij Parkinson  met Sebastiaan Overeem
December  Kerstlunch

Geplande Activiteiten 2020
Januari Nieuwjaarsbijeenkomst
Februari Ruud Overs met Parkinson en bewegen
Maart Sonja van Gils Parkinsonverpleegkundige: geavanceerde behandelingen
April Excursie naar trapistenklooster
Mei Neuoloog van Asseldonk
Juni jeu de Boules toernooi
Juli Qui Gong
Augustus Midgetgolf toernooi
September  Kookwork sho, samen koken uit het Parkinson-kooboek
Oktober Fysiotherapie met Maartje van Tiggelen
November Video-vragen-en-antwoorden aan Bas Bloem
December Kerstlunch

Fondswerving 
De opbrengsten van allerlei acties, donaties en collectes worden aangewend om de onkosten te bestrijden. Tevens worden particulieren en bedrijven benaderd om middelen aan Parkinsoncafé Midden Brabant te doneren.

Beheer van de financiën 
De middelen welke niet direct nodig zijn om de activiteiten te organiseren worden uitgezet op een spaarrekening bij de Rabobank, welke gekoppeld is aan de rekening-courant. 

Besteding van de financiën 
De geldmiddelen van Parkinsoncafé Midden Brabant zijn in hoofdzaak bestemd voor het organiseren van de bijeenkomsten op de woensdagmiddagen. De middelen welke aan het eind van het jaar niet besteed zijn zullen in de daarop volgende jaren voor bovengenoemde activiteiten worden ingezet.  

Beloningsbeleid 
De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden vergoed na overlegging van de betreffende bonnen/facturen. 

Financiële verantwoording

 
  Inkomsten Uitgaven Jaarresultaat Spaarrekening Rekning courant
Jaarinkomen 2013 7642,65 -3828,58 4360,07 4000,00 360,07
Jaarinkomen 2014 7611,72 -6011,91 1599,81 5526,01 433,87
Jaarinkomen 2015 9384,37 -6855,58 2528,79 7064,11 488,61
Jaarinkomen 2016 8727,07 -5243,97 3473,10 10000,48 930,67
Jaarinkomen 2017 11289,40 -8501,29 2788,11 10000,01 3724,28
Jaarinkomen 2018 11741,05 -12821,07 1080,02 10003,24 2654,26
Jaarinkomen 2019

6797,16

-6115,43

681,73

10004,04 3335,99