Bijeenkomsten
Ook dit jaar in december, op de laatste bijeenkomst van het jaar verzorgen we voor al onze gasten een heerlijke kerstlunch.
Een lunch, waarbij ieder, behalve van het heerlijke eten en drinken, ook kan genieten van de sfeer, en natuurlijk van elkaar.

Woensdag 21 december van 12.00u- 15.00 u
(let op: dus niet de vierde woensdag) Zaal open om 11.30 uur We proberen wederom voor een muzikale bijdrage te zorgen.

Wij vragen u een financiële bijdrage van € 10 Per Persoon Deze keer is het wel verplicht om U aan te melden. i.v.m het bestellen van het aantal kerstlunches.
Bij te laat afmelden kunnen wij geen 10 € retourneren i.v.m. de gemaakte kosten (bestelde lunches)

Aanmelden kan tot uiterlijk Woensdag 14 december.
Aanmelden kan op de volgende manieren:
- Per Mail op : info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl
- Per post aan : J.v.d.Louw Toversebeek 14 5032 CT Tilburg

Als U zich hebt aangemeld en U kan door omstandigheden toch niet aanwezig zijn dan graag afmelden vóór Woensdag 14 December. Na betaling is Uw inschrijving definitief en krijgt U een bevestiging toegestuurd.

U kunt het bedrag overmaken op: IBAN Rekeningnummer: NL 92 RABO 0177097701 T.n.v. Stichting Parkinson Café Midden Brabant.
Vermeld wel Uw naam, adres en het aantal personen

En omdat het de kerstlunch betreft, Feestelijke kleding wordt op prijs gesteld.


In de nieuwjaarstoespraak kijken we terug op wat er het afgelopen jaar zoal de revue gepasseerd is.
Maar vooral kijken naar het komende jaar. Wat hebben we aan interessante en ontspannende bijeenkomsten voor u gepland.

Ook deze keer hebben we weer een geweldige loterij , met vele mooie en verrassende prijzen.
Een lotje kost slechts 1 euro!!!!
Wat is er nu leuker dan met een hele rij lotjes aan de trekking van de prijzen mee te doen.
De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten van het Parkinsoncafé. Dus iedere euro die u aan loten uitgeeft wordt weer aan uzelf besteed !!!! Wij vertrouwen erop dat het weer een geweldige start wordt van het nieuwe jaar.
Dit jaar hebben we voor 3 verschillende wedstrijden van Willem II 3x 20kaartjes voor de wedstijden op een Vrijdagavond in April.
Suzanne Van den Broek zal middels een presentatie vandaag laten zien wat ergotherapie voor u kan betekenen.

Wat doet de ergotherapeut?

Op basis van de mogelijkheden en eigen inbreng van de cliënt stelt de ergotherapeut een programma op.
Het doel is de cliënt zodanig op weg te helpen dat hij de alledaagse handelingen opnieuw of op een andere manier kan verrichten.
Het kan om allerlei verschillende activiteiten gaan, zoals douchen, een jas dichtknopen, opstaan uit een stoel, een boterham smeren, boodschappen doen, koken, verplaatsen binnen- en buitenshuis, schrijven, tuinieren, een dagplanning maken en computergebruik.
De ergotherapeut geeft training, begeleiding, advies en instructie, ook op het gebied van strategietraining, hulpmiddelenadvies en (woning)aanpassingen. De (professionele) verzorger van de cliënt wordt nadrukkelijk bij de ergotherapie betrokken. Dit komt de totale zorg ten goede en bevordert het functioneren van de cliënt.

Vandaag gaan we bewegen met Switch2move voorheen Dance Fot Health van Andrew Greenwood.
Switch2move wil een beter dagelijks leven creëren voor ouderen en in het bijzonder voor mensen met gezondheidskwesties als dementie en Parkinson.

Switch2move brengt mensen in beweging, vanuit eigen kracht waardoor sterkten, zwakten en behoeften worden geuit in de beweging. Eigen regie en eigen kracht zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. We begeleiden mensen daarin met behulp van dans en muziek. Onze ‘active ageing’ programma’s leiden tot fysieke, mentale en sociale verbeteringen. Mantelzorgers zien ook de effecten voor henzelf; meer plezier en verbinding, minder stress.

Ergens in 2012 kwamen in het Elisabethziekenhuis een 10tal mensen bij elkaar om te praten over de oprichting van een Parkinsoncafé.

Terwijl er nu al ‘n 50 cafés in Nederland zijn was het destijds een tamelijk onbekend begrip.
De eerste gesprekken waren niet gemakkelijk maar het werd steeds duidelijker wat gedaan moest worden om te komen tot de officiële oprichting van Parkinsoncafé Midden Brabant.

April 2013 was het zover: de eerst bijeenkomst op 24 April met ’n groot aantal gasten was een feit.
Toen waren de bijeenkomsten in De Financiën in Loon op Zand en sinds ’n paar jaar hier in De Druiventros. Zeven mannen en vrouwen die er destijds bij waren zijn nog steeds lid van de werkgroep.

En dan nu vieren we het 10-jarig bestaan van ‘ons’ Parkinsoncafé. Dat doen we natuurlijk feestelijk, en daarom hebben we een mooie middag samengesteld met toespraken, drankjes, terugkijken naar het verleden, lekker eten, humor en hoe gaat onze toekomst eruit zien.
Dat alles omlijst met mooie muziek.

-------
De zaal is op en vanaf 10.30 uur.

Prgramma:


Aanvang 1100.uur
U wordt ontangen met koffie en gebak

11.30
Toespraak van onze vorzitter en mogelijk nog andere sprekers
12.30 We gaan aan tafel voor een heerlijk diner. Een troubardour zal deze met zijn muziek zorgen voor een opperbeste stemming.
           Na het dinet kunnen we nog mer een hapje en een drankkje lekker wat napraten
15.30 Sluiten we deze middag af engaan we hopelijk weer allen voldaan naar huis
Meer informatie krijgt u bij de officielle uitnodiging

                                              
 

Nieuws bericht