Bijeenkomsten
Mantelzorgmakeaar Reeshof - Thérèse de Nerée (Tilburg) en
Mantelzorg Goed Geregeld - Saskia de Wit (Oosterhout)

De wet- en regelgeving waar u mee te maken krijgt als u of uw naaste zorg of ondersteuning nodig heeft is complex, daardoor is het regelen van zorg is niet altijd eenvoudig.
Tijdens deze presentatie krijgt u antwoord op de volgende vragen:
 Met welke zorgwetten kunt u te maken krijgen?
 Wanneer komt iemand in aanmerking voor een indicatie in de wet langdurige zorg?
 Wat is een persoonsgebonden budget en wat kan ik ermee?
 Wanneer kun je een persoonsgebonden budget aanvragen?
 Wat zijn de financiële consequenties?
 Wat kan een mantelzorgmakelaar voor u betekenen?