Bijeenkomsten
Ook dit jaar in december, op de laatste bijeenkomst van het jaar verzorgen we voor al onze gasten een heerlijke kerstlunch.
Een lunch, waarbij ieder, behalve van het heerlijke eten en drinken, ook kan genieten van de sfeer, en natuurlijk van elkaar.

Woensdag 21 december van 12.00u- 15.00 u
(let op: dus niet de vierde woensdag) Zaal open om 11.30 uur We proberen wederom voor een muzikale bijdrage te zorgen.

Wij vragen u een financiële bijdrage van € 10 Per Persoon Deze keer is het wel verplicht om U aan te melden. i.v.m het bestellen van het aantal kerstlunches.
Bij te laat afmelden kunnen wij geen 10 € retourneren i.v.m. de gemaakte kosten (bestelde lunches)

Aanmelden kan tot uiterlijk Woensdag 14 december.
Aanmelden kan op de volgende manieren:
- Per Mail op : info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl
- Per post aan : J.v.d.Louw Toversebeek 14 5032 CT Tilburg

Als U zich hebt aangemeld en U kan door omstandigheden toch niet aanwezig zijn dan graag afmelden vóór Woensdag 14 December. Na betaling is Uw inschrijving definitief en krijgt U een bevestiging toegestuurd.

U kunt het bedrag overmaken op: IBAN Rekeningnummer: NL 92 RABO 0177097701 T.n.v. Stichting Parkinson Café Midden Brabant.
Vermeld wel Uw naam, adres en het aantal personen

En omdat het de kerstlunch betreft, Feestelijke kleding wordt op prijs gesteld.