Bijeenkomsten
Suzanne Van den Broek zal middels een presentatie vandaag laten zien wat ergotherapie voor u kan betekenen.

Wat doet de ergotherapeut?

Op basis van de mogelijkheden en eigen inbreng van de cliënt stelt de ergotherapeut een programma op.
Het doel is de cliënt zodanig op weg te helpen dat hij de alledaagse handelingen opnieuw of op een andere manier kan verrichten.
Het kan om allerlei verschillende activiteiten gaan, zoals douchen, een jas dichtknopen, opstaan uit een stoel, een boterham smeren, boodschappen doen, koken, verplaatsen binnen- en buitenshuis, schrijven, tuinieren, een dagplanning maken en computergebruik.
De ergotherapeut geeft training, begeleiding, advies en instructie, ook op het gebied van strategietraining, hulpmiddelenadvies en (woning)aanpassingen. De (professionele) verzorger van de cliënt wordt nadrukkelijk bij de ergotherapie betrokken. Dit komt de totale zorg ten goede en bevordert het functioneren van de cliënt.