Bijeenkomsten
Vandaag gaan we bewegen met Switch2move voorheen Dance Fot Health van Andrew Greenwood.
Switch2move wil een beter dagelijks leven creëren voor ouderen en in het bijzonder voor mensen met gezondheidskwesties als dementie en Parkinson.

Switch2move brengt mensen in beweging, vanuit eigen kracht waardoor sterkten, zwakten en behoeften worden geuit in de beweging. Eigen regie en eigen kracht zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. We begeleiden mensen daarin met behulp van dans en muziek. Onze ‘active ageing’ programma’s leiden tot fysieke, mentale en sociale verbeteringen. Mantelzorgers zien ook de effecten voor henzelf; meer plezier en verbinding, minder stress.