Bijeenkomsten

Door een aantal gasten is al verscheidene malen gevraagd of we als Parkinsoncafé een middag willen organiseren waarin ‘de mantelzorger’ centraal staan.

Hoe we deze middag precies gaan invullen is nog ongewis, maar zeker is dat we met behulp van deskundige(n) stil staan bij wat het allemaal kan betekenen.

Immers, als (beginnend) mantelzorger komt er ontzettend veel op je af. Behalve de vaak fysieke en mentale zorg bij voorbeeld voor je partner, krijg je te maken met allerlei instanties, met instellingen, met allerlei deskundigen.

We hopen deze middag onze mantelzorgers door middel van voorbeelden uit de praktijk, gesprekken met deskundigen en lotgenoten, te kunnen steunen in de helaas noodzakelijke zorg voor hun naaste.