Bijeenkomsten

Sprekers: -

Chantal de Meijer, logopediste ETZ - Loes Valckx, klinisch geriater ETZ

De meest bekende verschijnselen van (de ziekte van) Parkinson zijn traagheid, bewegingsarmoede, stijfheid en trillen. Dit merkt de persoon zelf met parkinson, maar ook de mensen in de omgeving zullen dit herkennen. Het spreken, slikken en maagdarmstelsel worden echter ook trager, soms al voordat de diagnose officieel gesteld is. Dit kan bijvoorbeeld problemen van speekselvloed en obstipatie geven. In deze lezing zal uitleg gegeven worden over de oorzaken hiervan, maar ook over mogelijke therapie en behandeling om de klachten zo veel mogelijk te beperken.