Café Nieuws
Beste bezoeker van het Parkinson Café Midden-Brabant,


Het is al lang geleden dat we elkaar gezien hebben, en dat doet ons pijn.
Het begin van de coronacisis is, met name in Brabant, een angstige periode geweest.

De lock-down heeft bovendien een grote leegte gelaten in ons sociaal leven. Bij velen van ons was dat sociale leven toch al in meer of mindere mate ingeperkt door de ziekte van Parkinson.
Ons parkinsoncafé was juist opgericht om, naast het verschaffen van informatie over de ziekte, de mensen met parkinson op een plezierige manier bij elkaar te brengen. Dat was nu helaas niet mogelijk. In de eerste maanden van corona dachten we nog dat alles snel weer normaal zou worden zodra de ergste coronagolf voorbij zou zijn.
Zoals we het nu zien lijkt een tweede virusgolf of –golfje onvermijdelijk aanstaande. We hebben een enquête gehouden onder onze bezoekers. Daar is door velen op gereageerd, waarvoor onze dank.

U bent ons gelukkig nog niet vergeten. De uitslag van de enquête liet zien dat een zeer grote meerderheid van 85% het niet verstandig vindt om in het tweede gedeelte van het jaar weer op te starten wanneer de kust nog niet veilig zou zijn. Uit de jongste berichten over het virus mogen we afleiden dat die veiligheid er momenteel nog niet is. Wellicht zal die er pas zijn wanneer een werkend vaccin beschikbaar is. Daarom heeft het bestuur besloten om het tweede halfjaar van 2020 nog geen bijeenkomsten te houden.

Wij vinden het heel jammer, maar we mogen zeker gaan risico’s nemen.
Wij hopen dat u onze beslissing kunt begrijpen en wensen u alsnog alle goeds toe.

Parkinson Café Midden-Brabant Pieter Maas Voorzitter


De COOP aan de Besterdring te Tilburg ondersteund het Parkinsoncafe Midden-Brabant gedurende het 3e kwartaal met de emballage actie.
Bij de jaarlijkse Nieuwjaars loterij mochten we ook deze keer (via Beursvloer) weer toegangskaarten voor een wedstrijd van Willem II uitdelen. Deze keer hadden we 75 kaarten gekregen welke gretig aftrek vonden.
We genoten vooral van de sfeer, terwijl de wedstrijd tegen Heracles ook nog ‘ns winnend werd afgesloten.
Natuurlijk hadden we ook dit jaar weer gezorgd voor het spandoek: ‘Parkinsoncafé MB bedankt Willem II’ wat hogelijk werd gewaardeerd door de Willem II organisatie.

Nieuws bericht