Café Nieuws

Beste gasten van Parkinson café Midden Brabant

Zoals u misschien al gehoord heeft is inmiddels de nieuwe PRIVACY WET in werking getreden. Dat houdt in dat wij vanaf nu schriftelijk toestemming moeten hebben om u e-mail en adresgegevens te gebruiken en in een bestand op te slaan. Wij hebben hiervoor PRIVACYREGELS opgesteld en een TOESTEMMINGS FORMULIER gemaakt waar u uw e-mail en adresgegevens en telefoonnummer kunt invullen.
Zou u zo vriendelijk willen zijn het formulier in te vullen en te ondertekenen. (dit geld niet voor de gasten die al een formulier hebben ingeleverd)

Voor het openen van het PRIVACY FORMULIER: KLiK HIER
Voor het openen van het TOESTEMMINGS FORMULIER: KLIK HIER

U kunt het sturen via de e-mail naar: info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl

Of per post naar:
J. van de Louw
Toversbeek 14
5032 CT Tilburg

LET OP: ZONDER EEN ONDERTEKEND FORMULIER KUNNEN EN MOGEN WIJ U GEEN E-MAIL MEER STUREN.

Dus krijgt u vanaf Augustus 2018 ook geen maandelijkse uitnodiging meer voor de bijeenkomsten.

Ontmoeting, zorg en aandacht voor elkaar zijn belangrijke waarden binnen het Parkinson Café MiddenBrabant.
Meldingen van bijzondere, feestelijke of verdrietige gebeurtenissen  zijn welkom bij het bestuur. Op gepaste wijze zal daaraan aandacht worden besteed.
U kunt bijzondere gebeurtenissen doorgeven via e-mail info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl
Schriftelijk kan natuurlijk ook  op adres:  Jan van de louw   
                                                                 Toversebeek 14
                                                                 5032CT   Tilburg

Medewerkers van ambulancediensten maken steeds vaker mee dat de patiënt wel een mobieltje bij zich heeft, maar dat de hele gsm doorgespit moet worden om het telefoonnummer te vinden van ouder/partner/ kind

Daarom stellen de hulpdiensten voor dat iedereen in zijn mobiele telefoon een nummer aanmaakt onder de naam ‘ ICE’. Deze afkorting staat voor ‘ In Case of Emergency’. Hier slaat u dus het nummer op van degene die gebeld moet worden in geval van nood. Wilt u meerdere nummers opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3 etc.

Op deze manier weten de politie, de ambulancediensten en andere hulpverleners direct welk nummer ze moeten gebruiken, mocht u iets overkomen.

“ICE” IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKORTING.

Nieuws bericht