Home
De heer Martis is al 9 jaar werkzaam als kwaliteitsmedewerker bij Team maatschappelijke Ondersteuning afdeling Wmo van de Gemeente Tilburg. In deze functie is hij belast met het coachen van de medewerkers op de inhoud van de Wmo. Daarnaast worden complexe casussen met hem besproken en zorgt hij in deze functie voor afstemming met de beleidsmedewerkers.
Ook het geven van voorlichting behoort tot zijn takenpakket.
In de presentatie zullen de volgende zaken de revue passeren:
  • De voorgeschiedenis van de Wmo
  • De kaders van de wet
  • De procedure
  • Casussen, voorbeelden.
  • De Toegang (ingang van gemeente Tilburg voor alle ondersteuningsvragen)

Heeft u specifieke vragen over de Wmo of ervaart u persoonlijk onduidelijkheden / obstakels bij de wetgeving, geef de vragen tijdig door aan het secretariaat (info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl). Wij zullen de vragen voorleggen aan de heer Martis, die ze dan mogelijk kan behandelen tijdens de bijeenkomst.

uiterlijk insturen van de vragen 21 september.

Na presentatie van De heer Milangelo Martis Het Verhaal van een Mantelzorger

Op deze bijeenkomst vertelt Norbert Verbraak over zijn belevenissen als mantelzorger.
Zijn partner werd in 2007 ziek. Eerst heette het Parkinson. Later bleek het om een parkinsonisme te gaan (PSP).
Progressieve Supranucleaire Parese is nogal heftig. De uitval van motorische en cognitieve functies is totaal. De relatie met je partner verschuift naar een zuivere zorgrelatie. “Daar gaan jaren overheen, maar uiteindelijk werd ons huis een eenpersoonsverpleeghuis. Eerst denk je nog dat je het zelf wel aan kan.

Maar dan opeens kan je de deur niet meer uit en voel je een sociaal isolement omdat je partner niet meer spreekt en het begrip van haar eigen situatie geheel heeft verloren.

Norbert vertelt over hoe hij omging met de ziekte van zijn vrouw. Hoe hij bewindvoerder werd en hoe hij zijn weg moest vinden in de bureaucratie van de WMO, de WLZ, het CIZ, de VGZ, de SVB en het CAK.

Ook vertelt hij over de dilemma’s van de verzorging van een patiënt die aan het einde van de weg is gekomen en hoe hij denkt dat de patiënt dat ervaart.

Nieuws bericht