Home
De Parkinson Vereniging ondersteunt haar leden bij het creëren van een optimale kwaliteit van leven, ondanks de beperkingen die de ziekte van Parkinson en parkinsonismen met zich meebrengen. De vereniging biedt instrumenten aan waarmee zo lang mogelijk de regie in eigen hand kan worden gehouden.

Dit geldt voor alle fasen van het ziekteproces, ook voor de laatste levensfase. In 2017 heeft een pilot plaatsgevonden van de tweedaagse cursus “Laatste Levensfase”.

De cursus is gebaseerd op drie pijlers: praktische informatie, het uitwisselen van ervaringen en het aanzetten tot actie. De cursus is heel interactief. Deelnemers kunnen vooraf vragen inbrengen, maar natuurlijk ook ter plaatse. Daarnaast worden er ervaringen gedeeld. Het kan helpen accepteren wanneer je hoort hoe anderen met de problemen omgaan. Tot besluit van de cursus is er voor de deelnemers een duidelijke aanzet om in actie te komen en zaken te regelen voor de laatste fase.

Nieuws bericht