Home
Depressie en Parkinson.

Natuurlijk wordt ieder(ongeveer 70 gasten) welkom geheten door onze voorzitter Pieter Maas.

Na enkele mededelingen en een ‘van harte gefeliciteerd’ voor het echtpaar Bouma dat 50 jaar getrouwd is, volgt nog een mededeling door Anita Mathijssen over het het niet leverbaar zijn van het Parkinson-medicijn Maldipare capsules 62 ½ mg.

De middag wordt gepresenteerd door Drs. Hans Michielsen, psychotherapeut/GZ-psycholoog. Hij is tevens Fysiotherapeut. Op een duidelijke, prettige manier begint Michiel verrassend met een quiz. Met allerlei stellingen over depressie worden we geprikkeld om mee te denken en mee te doen. Na de introductie volgt algemene informatie over Parkinson en daarna de relatie van Parkinson met angstklachten, depressieklachten, ontremmingsklachten en psychotische klachten.
Het onderwerp van deze middag is depressie en hierop wordt verder ingegaan. Wanneer spreek je van depressie? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat zijn de oorzaken van depressie en met name: wat kun je eraan doen.?
Aan de orde komen: niets doen, naar de psychotherapeut, medicatie, zelfbehandeling. Hierna wordt ruim aandacht besteed aan de mantelzorgers en met name worden een aantal tips besproken waar de mantelzorgers hun voordeel mee kunnen doen.

Tenslotte als conclusie: 
  • Depressieve klachten komen vaak voor bij mensen met Parkinson, 
  • Depressieve klachten komen vaak voor bij mantelzorgers, 
  • Aan depressieve klachten kun je zelf iets doen, 
  • Blijf actief, niet omdat het leuk is maar omdat het nodig is, 
  • Samen is beter dan alleen.
Na de rondvraag werd de heer Michielsen hartelijk bedankt door onze voorzitter en het luide applaus van onze gasten was welgemeend. p.s. De gehele lezing is samengevat op sheets welk hier zijn bijgevoegd.

KLIK HIER

Nieuws bericht