Home
WMO De heer Milangelo Martis en het verhaal van mantelzorger Norbert Verbaak

Beginnend met de groeten van Pieter en Cockie werden de 45 belangstellenden welkom geheten.
Overigens gaf niemand aan bezwaren te hebben tegen het maken van foto’s én werd ook nog gewezen op onze enquêteformulieren.

Alvorens te beginnen met het onderwerp van vandaag kreeg Marja Lievegoed het woord. Samen met een collega vertelde ze over een Mantelzorg-initiatief in de gemeente Loon op Zand. Ze is op zoek naar kennis en kunde over Parkinson bij mantelzorgers. In een flyer werd een en ander verduidelijkt.

Voor de pauze werd op een duidelijke manier door de heer Milangelo Martis, kwaliteitsmedewerker bij het Team Maatschappelijke ondersteuning afdeling WMO bij de Gemeente Tilburg, allerlei aspecten van deze wet gepresenteerd. Het is een ingewikkeld geheel, dat ook nog ‘ns op een aantal verschillende manieren wordt uitgelegd én ingevuld door de verschillende gemeentes. De info van deze middag spitste zich toe op de gemeente Tilburg. Ter illustratie is een folder beschikbaar. Er werden veel vragen gesteld en eigenlijk was de tijd nog te kort. De heer Martis zegde toe dat de sheets beschikbaar komen zodat we deze op onze site kunnen zetten. (voor het bekijken van de presentatie Klik Hier )

Na de pauze werden we door Anita nog geïnformeerd over een bijeenkomst over Parkinson/Parkinsonisme in Waalwijk op 10 oktober aanstaande.

Dan volgde het verhaal van mantelzorger Norbert Verbraak. Op indrukwekkende manier vertelde hij over de jarenlange zoektocht langs de vele instanties (WMO,WLZ,CIZ,VGZ,SVB,CAK,PGB, etc) om als mantelzorger voor zijn echtgenote (met een zeer zeldzame vorm van Parkinsonisme) het maximale te kunnen doen. Hij vertelde over de verschillende periodes van mantelzorg: van het zoeken en uitvoeren van allerlei praktische oplossingen tot het managen van de noodzakelijke 24-uurs ondersteuning van zijn steeds meer hulp nodig hebbende echtgenote. Al met al een verhaal (zie tevens ook de programma-aankondiging op onze site bij Bijeenkomsten) waaruit bleek dat, om het maximale voor de partner te kunnen bewerkstelligen, het voor elke mantelzorger een grote zoektocht is uit te komen bij de juiste hulpverleningsinstanties.

Het was een bijzonder zinvolle, interessante middag waarbij de verschillende sprekers de verschillende invalshoeken op een goede manier verwoordden.

Nieuws bericht