Home
De bijeenkomst wordt geopend door Jan van de Louw. We zijn met ongeveer 60 personen aanwezig.

Ieder die dit nog niet gedaan heeft, wordt gevraagd het enquête formulier in te vullen, deze liggen reeds op de tafels.
De aanwezigen worden op de hoogte gebracht van het gegeven dat we het komende jaar waarschijnlijk in een ander onderkomen verder zullen moeten gaan.

Chris Dielissen geeft een presentatie (zonder microfoon; wat een stem!!) over de gewijzigde mogelijkheden om alleen met een schriftelijke overeenkomst voor tenminste 5 jaren, een donatie te doen aan ons Parkinson Café Midden Brabant. Tussenkomst van een notaris is niet meer nodig. De volledige tekst zal nog aan iedereen worden toegezonden.

Daarna komt Lenie Larmit, bijgestaan door Janet, Jan en Corrie met een workshop “werken met Inktense kleuren”. Dit is een procédé wat vergelijkbaar is met aquarellen, echter met dit verschil dat de vochtig gemaakte kleuren als ze zijn opgedroogd, niet meer in water oplossen. Overloop van kleuren is dan niet meer mogelijk, maar overlappen wel. Een rondgangetje langs de tafels leert, dat er nog veel verborgen talent zit De Deva Inkrense materialen zijn op diverse plaatsen te koop. Een ruwe greep: Colourpencils.eu – deva.nl – Antoon de Jongh Tilburg – van Beek Eindhoven – bol.com en nog vele anderen. Aan het einde van de middag werd ook nog een verloting gehouden van 4 sets kaarten welke door Lenie Larmit werden gemaakt met deze techniek.

Al met al een gezellige middag.

Nieuws bericht