Home
Cursus Laatste levens fase. 28 November Door Thessy en Ad van Poppel.

De bijeenkomst wordt geopend door Anita. Aanwezig ca. 40 personen. Onderwerp: de laatste levensfase.

De sprekers Ad van Poppel, Tessy van Poppel en mevr. Lina Bink proberen een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen van wat we van deze levensfase mogen en kunnen verwachten. Een en ander wordt o.a. toegelicht met een filmpje – van 0 tot 100 jaar in 150 seconden – waarna Tessy inventariseerd wie er wel of niet 100 zou willen worden. Daar liepen de meningen nogal over uiteen.
Wat kun je nog regelen voor je laatste levensfase. En toen viel het licht (letterlijk) even uit. De Parkinson Vereniging biedt handvatten om de mogelijkheid van eigen regie te behouden. Belangrijk is om te ervaren dat iedereen gesteund kan worden in zijn eigen keuze. Op de site van de Parkinson Vereniging kun je veel informatie terugvinden.

De laatste levensfase begint bij parkinsonpatiënten in principe als er geen medische oplossingen meer zijn. (geen medicijnen) Er volgt een discussie over de inhoud en strekking van een wilsverklaring. Een verpleeghuis kan b.v. gebruik maken van regels welke van de wilsverklaring afwijken. Al met al is wel een ding duidelijk geworden: Leg vast wat je laatste wil is, doe dit tijdig en bespreek deze wil tenminste jaarlijks met je huisarts. Het was wel een zware, maar leerzame middag. Hartelijk dank aan de sprekers.

Nieuws bericht