Home
Vandaag is op veler verzoek de mantelzorger eens aan de beurt!
Maar voordat we hier mee beginnen kijken we eerst naar een presentatie van Twan Hendriks Door middel van zijn Parkinson grasveld zamelt hij geld in voor het Parkinsonfonds.
Hij legt uit hoe een dag er uit ziet voor de deelnemers aan zijn project en wat een deelname kost. Onze voorzitter deelt mede dat Parkinsoncafe Midden Brabant 2 deelnemers zal sponseren Als er meer dan 2 gegadigden zijn wordt er geloot .( en dat gebeurt dus ook aan het eind van de middag)

Hierna wordt uitgelegd hoe we deze middag gaan invullen. De mantelzorgers aan de ene kant van de zaal en de Parkinson patiënten aan de andere kant. In groepjes van 4 personen zonder een vast thema gaan ze met elkaar in gesprek. Het valt mij op dat er nergens stiltes vallen, en over en weer gaan de ideeën en meningen over de tafels.(Dit alles in een overigens vriendelijke sfeer) Na een korte pauze worden de groepjes weer opnieuw ingedeeld en al snel gaan de conversaties er weer volop op los. De details van deze gesprekken blijven natuurlijk vertrouwelijk. De algemene reacties van de deelnemers is dat het een zeer interessante en leerzame middag is geweest.

Hierna deelt de voorzitter nog mee dat wij als Parkinsoncafe Anita Matthijssen gaan sponseren, ze gaat de vierdaagse in Nijmegen lopen 4 keer 30 KM. Wij wensen haar heel veel succes.

Nieuws bericht