Home
Dagelijks worden wij, mensen met de ziekte van Parkinson en hun partners / mantelzorgers, geconfronteerd met de gevolgen van deze vervelende ziekte met zijn vele gezichten.
Om er maar enige te vernoemen: stijfheid van de spieren, ‘bevriezen”, slapeloosheid, initiatief nemen en nog vele andere verschijningsvormen. 

Vanmiddag gaan we samen met Chris Dielissen en Jan van de Louw onder leiding van de heer Hans Michgelsen (van PMA Kaatsheuvel, ook gevestigd in Loon op Zand) kijken wat ons bezighoud en wat ons beperkt in de dagelijkse gang van zaken.

En, misschien nog wel belangrijker, hoe proberen Jan en Chris hier mee om te gaan.  Hoe proberen ze de dagelijkse beperkingen zo beperkt mogelijk van invloed te laten zijn op hun kwaliteit van leven. Hoe lukt het ze om de gevolgen van de ziekte van Parkinson geen greep te laten krijgen op hun dagelijkse leven.  Geen wetenschappelijk onderbouwde presentatie, maar voor de vuist weg delen Chris en Jan hun ervaringen met de bezoekers aan deze middag onder leiding van de heer Hans Michgelsen. 

En niet minder van belang, ook uw ervaringen zijn van belang en indien gewenst kunt u deze ook delen in de groep.  Op deze manier kunnen we elkaar een dienst bewijzen en van elkaar leren.
De werkgroep wenst u en uw mantelzorger een leerzame middag.

Nieuws bericht