Home
Het is al bijna een traditie; ook dit jaar in december, op de laatste bijeenkomst van het jaar verzorgen we voor al onze gasten een heerlijke kerstlunch.
Een lunch, waarbij ieder, behalve van het heerlijke eten en drinken, ook kan genieten van de sfeer, en natuurlijk van elkaar.
Woensdag 18 december van 12.00u- 15.00 u 
(let op: dus niet de vierde woensdag)
Zaal open om 11.30 uur


We zorgen voor een zacht achtergrond muziekje.
Wij vragen u een financiële bijdrage van € 7,50. Per Persoon.

Deze keer is het wel verplicht om U aan te melden. i.v.m het bestellen van het aantal kerstlunches.

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 12 december.
Aanmelden kan op de volgende manieren:
Per Mail op : info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl of

Per post aan : J.v.d.Louw Toversebeek 14 5032 CT Tilburg

Als U zich hebt aangemeld en U kan door omstandigheden toch niet aanwezig zijn dan graag afmelden vóór donderdag 12 December.

Na betaling is Uw inschrijving definitief en krijgt U een bevestiging toegestuurd.
U kunt het bedrag overmaken op:
IBAN Rekeningnummer: NL 92 RABO 0177097701
T.n.v. Stichting Parkinson Café Midden Brabant.
Vermeld wel Uw naam, adres en het aantal personen

Nieuws bericht