Home
Voor een volle zaal (waaronder enkele nieuwe gasten) hield deze middag Ruud Overes zijn verhaal over Parkinson 2 Beat, Parkinson 2 Beat is een stichting die zich bezighoud met allerlei aspecten van sport, zoals wandelen, fietsen, golfen, dansen, badminton, zelfs (mee-)vliegen in een klein vliegtuigje.

Ruud is een zeer bevlogen man met een actief verleden als manager in allerlei grote firma’s. Na zijn pensionering en het krijgen van Parkinson heeft hij zich voorgenomen van alles te organiseren om gelden bijeen te brengen en zo bij te dragen aan onderzoek naar de oorzaak en de gevolgen van Parkinson.
Hij vertelde vooral over zijn ervaringen met zijn fietstochten op grote schaal (duizenden kilometers door heel Europa, en veel minder grootschalige dag- en meerdaagse tochten door Nederland. Hij wil ieder motiveren gezonder te leven: meer en beter gedoseerd te sporten, te bewegen.

Het is wetenschappelijk onderbouwd dat door sporten meer Dopamine wordt geproduceerd en “sport doet hersenen groeien als ware het spieren’. Het voert te ver om alle aspecten van zijn verhaal weer te geven, maar dit alles is terug te vinden op zijn website: www.Parkinson2beat.nl.
Overigens werden de door Ruud meegebrachte houten tulpen graag gekocht en volgden nog nabestellingen (overigens is dat geld ook bestemd voor onderzoek).
Opnieuw een inspirerende middag gepresenteerd door een inspirerend Ruud Overes.

Nieuws bericht