Home
Notaris

Het werd woensdag jongstleden tijdens de bijeenkomst van ons Parkinsoncafé weer bijzonder interessant en  leerzaam in een heel aangename sfeer. De Kaatsheuvelse notarissen van DGL notarissen Antoine van Griensven en Ingrid Boeswinkel vertelden op een duidelijke manier over het levenstestament.

In de lezing kwamen allerlei begrippen en aspecten aan de orde zoals handels-/ wils-(on)bekwaamheid, mentor, bewindvoerder en curator, volmacht en gevolmachtigden, schenkingen, (medische) wilsverklaringen, recht op euthanasie, executeur testamentair en natuurlijk ook de kosten van een en ander. Na de pauze waarin ieder ’n drankje kon nemen, volgde nog een groot aantal vragen waarop door beide notarissen op een voor ieder begrijpelijke manier antwoorden werden gegeven. Het werd een zinvolle middag waarvan meer dan 50 gasten genoten.

De volgende bijeenkomst op 23  november verwelkomen we de zorgmakelaar.
Als u op deze link klikt kunt u de presentatie van de notaris nogmaals bekijken.

Nieuws bericht